Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Документи, які подаються:

 • Копія договору оренди (суборенди) на приміщення або документ, який підтверджує право власності на приміщення.
 • Звіт про  відповідність  вимогам  санітарного  законодавства  (для підприємств I та II категорій), а також такі документи:  
 • Про  відповідність  приміщень,  призначених  для  роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам «Основних  санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України»:
 • акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;
 • акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;
 • акт перевірки  дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах  (у  т. ч.  акти  обстеження  спеціалізованими організаціями     системи     спецвентиляції,     спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами)
 • Про  наявність  необхідної   для   роботи   апаратури   та  обладнання:
 • технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;
 • метрологічні свідоцтва на апаратуру;
 • акт інвентаризації  фактичної   наявності   ДІВ   на   момент одержання санітарного паспорта;
 • договір на  технічне   обслуговування*   чи   документи,   що підтверджують  можливість  самостійно  провадити техобслуговування установки на підприємстві
 • Висновок про проходження персоналом медогляду або  медична довідка  про  відсутність  медичних  протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань
 • Положення  про  підприємство  (підрозділи   підприємства), діяльність   якого  пов'язана  з  ДІВ.  У  Положенні  визначаються завдання підприємства,  подаються перелік нормативних  документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.
 • Акт  обстеження пожежною інспекцією (для підприємств,  які вводяться в експлуатацію знову)
 • Договір  підприємства  із спецкомбінатом   на   збір  і захоронення радіоактивних відходів
 • Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу
 • Оцінка  характеру  опромінення  і  заходів,  що вживаються адміністрацією  підприємства  для  забезпечення  протирадіаційного захисту  персоналу  і  населення  за  нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:
 • інструкція з  радіаційної  безпеки  при  проведенні  робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
 • положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової  особи,  яка  відповідальна  за  радіаційну  безпеку   в установі;
 • накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку,
 • облік  і зберігання джерел,  передачу на захоронення радіоактивних відходів,  за організацію і проведення радіаційного контролю,  про допуск  осіб  з  персоналу  категорії  А  до  робіт  із  джерелами іонізуючих випромінювань;
 • контрольні рівні радіаційної безпеки;
 • копії документів,  що підтверджують рівень  знань  персоналом норм  і  правил  з  радіаційної  безпеки,  необхідний для роботи з джерелами;
 • копії протоколів  перевірки  знань  персоналу  "Інструкцій  з радіаційної безпеки при проведенні робіт  з  джерелами  іонізуючих випромінювань";
 • плани аварійних заходів.
--------------

   * Технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право  на  проведення  відповідної  діяльності  (технічне обслуговування радіонуклідних  приладів,  перевірка герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо).

      Технічне     обслуговування     переносних     рентгенівських дефектоскопів    проводиться    персоналом,   що   має   групу   з електробезпеки не менше

 • Випробування високовольтного обладнання може проводити тільки спеціалізована лабораторія.
 • Для оформлення санітарного паспорта на рентгенівський кабінет (рентгенапарат) надаються такі документи:
 • Копія   висновку   державної    санітарно-епідеміологічної експертизи   на   рентгенівський   апарат,   що   встановлений   у рентгенівському кабінеті
 • Акт   комісії   прийняття   рентгенівського   кабінету   в експлуатацію
 • Технічний  паспорт  рентгенівського кабінету,  форма якого наведена  у  додатку  2  до  ДСанПіН 6.6.3-150-2007, та протоколи періодичного контролю  фізико-технічних  параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації
 • Акти   перевірки ефективності  вентиляції  (за  наявності вентиляційних систем)
 • Акти   випробовувань   пристрою   захисного  заземлення  з зазначенням   величини   опору    розтікання    струму    основних заземлювачів,  акти  перевірки  стану  мережі заземлення медичного устаткування  й  електроустановок,  протоколи   вимірювань   опору ізоляції проводів і кабелів
 • Контрольно-технічний  журнал  на  рентгенівський   апарат, форма якого наведена у додатку 3 до ДСанПіН 6.6.3-150-2007
 • Протокол  дозиметричного  контролю   засобів   захисту   в рентгенівському  кабінеті,  суміжних  приміщеннях  і  на прилеглих територіях
 • Протокол  випробування  засобів індивідуального захисту та захисних   пристроїв   апаратів   на   відповідність    свинцевому еквіваленту
 • Інструкції  з  радіаційної  безпеки   та   запобігання   і ліквідації радіаційних аварій
 • Наказ про віднесення осіб,  які  працюють,  до  персоналу категорії А
 • Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки
 • Висновки  медичної  комісії  про  проходження  персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів
 • Наказ  про допуск персоналу, віднесеного до категорії А,  до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання
 • Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу
 • Журнали  реєстрації  інструктажу  з  радіаційної  безпеки персоналу категорії А.

Примітка:

 • заявник подає  усі   матеріали, документи  в  одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завірений підписом та  печаткою заявника);
 • надані матеріали після проведення експертизи не повертаються

Платність надання адміністративної послуги:

Платно

Розмір плати за надання адміністративної послуги:

40.89 грн. (без ПДВ).

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

30 рабочих днів

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плат:

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст.15)

 • Постанова Кабінету Міністрів України від  27.08.2003  №1351   «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються  і надаються за плату установами та закладами державної  санітарно-епідеміологічної служби»

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011  №1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються    Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до її сфери управління»

Закони України:

 • Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 • Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.53)

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 23)

Акти Кабінету Міністрів України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 №1109 «Про затвердження Положення  про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» 

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до її сфери управління»

Акти Центральних органів виконавчої влади

 • Наказ МОЗ України від 02.02.2005   №54  «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» ОСПУ-2005, зареєстрований в Мін’юсті України 20.05.2005р. за  №552/10832

 • Наказ МОЗ України від 04.06.2007   №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм  «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ДСанПіН 6.6.3.150-2007, зареєстрований в Мін’юсті України 07.11.2007р. за  №552/10832

 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. Подання суб’єктом господарювання  неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних   відомостей.

 3. Негативний висновок за результатами проведених  експертиз та  обстежень.

Файли для завантаження:

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік