Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії. » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Документи, які подаються:

Виробництво теплової енергії:

1. Засвідчена в установчому порядку копія документа‚ що підтверджує право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об’єктів‚ де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності (нотаріально засвідчена).

2. Відомості за підписом заявника - суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

- наявність власних або орендованих виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

- наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;

- освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою.

3. Заява (завантажити).

4. Опис.

Транспортування теплової енергії:

1. Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об’єкти);

- наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника – суб’єкта господарювання, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії;

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

- схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

- копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб’єктами господарювання, трубопроводи яких з’єднані між собою;

2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності.

3. Заява (завантажити).

4. Опис.

Постачання теплової енергії:

1. Перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення.

2. Відомості про обсяги постачання теплової енергії за підписом керівника суб’єкта господарювання

3. Баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою.

4. Заява (завантажити).

5. Опис.

Платність надання адміністративної послуги:

Платно

Розмір плати за надання адміністративної послуги:

Оплата за отримання ліцензії становить мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

За переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензій справляється плата в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Відповідно до статей 11, 14, 16 і 18 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»:

Облдержадміністрація приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати подання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Облдержадміністрація повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до облдержадміністрації для отримання оформленої ліцензії, облдержадміністрація має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Відповідно до статті 16 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності;

- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії – суб’єкт господарської діяльності зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати облдержадміністрації заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Облдержадміністрація протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

Суб’єкт господарської діяльності, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, яка видається облдержадміністрацією у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Відповідно до статті 18 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підставами для видачі дубліката ліцензії є:

- втрата ліцензії;

- пошкодження ліцензії.

Облдержадміністрація протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої облдержадміністрація приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Суб’єкт господарської діяльності, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається облдержадміністрацією у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Облдержадміністрація фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв і виданих ліцензій.

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі, а також відомості про видачу дубліката ліцензії.

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв і виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом

Закони України:

  • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
  • Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Нормативно-правові акти:

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри та порядок зарахування плати за її видачу»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг»;
  • Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 13.02.2002 № 22/35 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2002 за № 191/6479;
  • розпорядження голови обласної держадміністрації від 03.07.2007 № 836 «Про організацію ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії».

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1.1. заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

1.2. документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону. України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»,

2.Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

2.1. недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

2.2. невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

Файли для завантаження

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік