Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Документи, які подаються державному реєстратору:

 1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в  результаті  злиття, приєднання, поділу або перетворення (форма 8). 
 2. Підписаний головою і членами комісії з припинення  юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом,  який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник оригіналу передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття,  приєднання або перетворення, чи розподільчого  балансу,  якщо припинення здійснюється в результаті поділу, або їх нотаріально засвідчені копії.
 3. Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню*.
 4. Документ про узгодження плану реорганізації  з  органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу)*.
 5. Довідка відповідного органу державної податкової  служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів*.
 6. Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування*.

* У разі державної реєстрації припинення юридичної  особи в результаті перетворення документи не подаються.

 

Додатково подається:

 1. Висновок  аудитора  щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу - у випадках, що встановлені законом.
 2. Копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - у разі проведення  державної реєстрації припинення акціонерного товариства.
 3. Довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність  нескасованих  випусків  цінних паперів цієї юридичної особи - у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в  результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди:

У  разі якщо після  закінчення  процедури  припинення, передбаченої законом,  але  не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі не надані в  установленому законом   порядку   органом  державної  податкової  служби  та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати  податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та  фондів  соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня  закінчення  такого строку  набуває  право  на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами  першою - п'ятою статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний  реєстратор  проводить  державну  реєстрацію  припинення юридичної особи  в  результаті  злиття, приєднання, поділу або перетворення за  принципом мовчазної згоди, про що  вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

Вимоги до документів:

 

Документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа зазначають та підтверджують своїм  особистим  підписом,  що ними  вчинено  всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи,  включаючи  завершення  розрахунків  з кредиторами  (у  тому  числі із сплати податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов'язкове державне соціальне  страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної   особи або органом, який  прийняв рішення  про  припинення юридичної особи. Нотаріальне посвідчення  справжності підписів голови та членів комісії  з  припинення  юридичної особи на передавальному акті або розподільчому балансі у такому разі не вимагається.

Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу виконавчої влади повинен  бути  затверджений  головою  комісії з реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів комісії  з  реорганізації  на  передавальному акті або розподільчому  балансі  у  цьому випадку не вимагається.

Розмір плати з проведення державної реєстрації:

Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Строк  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів.

Повідомлення про залишення поданих документів без розгляду видається не пізніше наступного робочого дня з  дати  надходження документів.

Закони України:

 • Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (статті 8, 37).

Акти центральних органів виконавчої влади:

 • Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945.
 • Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013 № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

 1. Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації.
 2. Документи подані не у повному обсязі.
 3. Документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 4. Передавальний акт  або  розподільчий  баланс  не відповідає вимогам, які встановлені частиною четвертою  статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 5. Документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим частини першої статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 6. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо юридичної особи, що припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або   має  не  закриті відокремлені підрозділи.
 7. Не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо  юридична особа, що припиняється, є акціонерним  товариством.
 8. Від органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної  реєстрації припинення  юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, і воно не відкликане.
 9. Не зазначені та  не підтверджені  особистим підписом голови комісії з припинення або уповноваженою ним особою відомості, передбачені частиною другою статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

Файли для завантаження

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік