Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Документи, які подаються державному реєстратору:

 1.  Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією (форма 7).
 2.  Довідка відповідного органу державної податкової  служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів.
 3. Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.
 4. Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 5. Якщо документи подаються головою ліквідаційної  комісії або уповноваженою ним особою особисто  додатково пред'являються паспорт громадянина  України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

Додатково подається:

 1. Висновок  аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу - у випадках, що встановлені законом.
 2. Копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - у разі проведення  державної реєстрації припинення акціонерного товариства.
 3. Довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність  нескасованих  випусків  цінних паперів цієї юридичної особи - у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів

Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією за принципом мовчазної згоди:

У разі якщо після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення  строку  заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом порядку органом державної  податкової  служби  та/або  Пенсійного фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових  коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування  або рішення про відмову в їх видачі,  голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого  строку набуває  право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами першою - третьою статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті  її ліквідації за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим частини п’ятої статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", державний реєстратор проводить державну  реєстрацію  припинення юридичної  особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди,  про що вносить відповідний  запис  до  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

Вимоги до документів:

Документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення  юридичної  особи  в  результаті  її  ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена  ним особа або ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом,  що ними вчинено всі передбачені законодавством дії  стосовно  порядку припинення  юридичної особи,  включаючи  завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі  із  сплати податків, зборів, єдиного внеску на  загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

Розмір плати з проведення державної реєстрації:

Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом одного  робочого дня з дати надходження документів

Закони України:

 • Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (ст. 34-37)

 • Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (статті 8, 36).

Акти центральних органів виконавчої влади:

 • Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945.

 • Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013 № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду:

 1. Документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації.
 2.  Документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 3. Документи подані не у повному обсязі.
 4. Документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим частини першої статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 5. В Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо  юридичної  особи,  що припиняється, містяться відомості  про  те,  що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб   та/або   має  не  закриті відокремлені  підрозділи. 
 6. Не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо  юридична особа, що припиняється, є акціонерним  товариством.
 7. Від органів державної  податкової служби  та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної  реєстрації  припинення  юридичної  особи  в результаті   її  ліквідації,  і  воно  не  відкликане
 8. Не зазначено та не  підтверджено  особистим  підписом  голови ліквідаційної комісії, ліквідатора або  уповноваженої  особи відомості, передбачені частиною  другою статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 9. Стосовно юридичної особи відкрито виконавче  провадження
 10. Стосовно юридичної особи відкрито провадження у справі про банкрутство  юридичної особи.

Файли для завантаження

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік