Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у позашкільної освіти » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у позашкільної освіти

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у позашкільної освіти

Документи, які подаються:

І.І Юридична особа подає до Департаменту

Заяву про проведення ліцензування встановленого зразка, до якої додаються:

 1. Копії установчих документів. 
 2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі). 
 3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги. 
 4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою. 
 5. Копія навчального плану (навчальних планів). 
 6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. 
 7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. 
 8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.
 9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності.
 10. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування.
 11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.
 12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу.

І.ІІ Фізична особа-підприємець додатково надає

 1. Копії сторінок паспорта , на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання.
 2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта.
 3. Медична довідка встановленого зразка.

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, один примірник якої подається до органу ліцензування.

 

ІІ. Для отримання дублікату ліцензії

Заяву про видачу дубліката ліцензії, до якої додаються:

 1. Документ, що засвідчує внесення плати за видачу дублікату ліцензії .
 2. Пошкоджений оригінал ліцензії (у разі наявності пошкодженого оригіналу).

ІІІ. Для переоформлення ліцензії

Заява про переоформлення ліцензії, до якої додаються:

 1. Ліцензія, що підлягає переоформленню.
 2. Відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії , які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
 3. У разі змін, пов’язаних з розширенням господарської діяльності - документи, передбачені п.3, 5-11 для отримання ліцензії.

Платність надання адміністративної послуги:

Платно.

Розмір плати за надання адміністративної послуги:

Плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг справляється в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії – в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок заявників у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Загальний строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії – не більше 3 місяців з дня надходження заяви з усіма необхідними документами.

Видача дублікату ліцензії, прийняття рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена)- протягом 10 робочих днів.

Видача переоформленої ліцензії - протягом 3 робочих днів.

Видача переоформленої ліцензії (у разі змін, пов’язаних з розширенням господарської діяльності)- не більше 3 місяців з дня надходження заяви.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. Постанова КМУ «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003  № 1380
 2. Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений постановою КМУ «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 08.08.2007  № 1019

Закони України:

 1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІІІ ст.9, п.7 
 2. Закон Україну «Про позашкільну освіту» ст.14, п.3
 3. Закон України «Про адміністративні послуги»

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003  № 1380 п. 2
 2. Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений постановою КМУ «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 08.08.2007  № 1019

Акти центральних органів виконавчої влади:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за  дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» від 24.12.2003 № 847

 2. Наказ МОНмолодьспорту України «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» від 17.09.2012 № 1021

 3. Наказ МОНмолодьспорту України «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг» від 17.09.2012 № 1022

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування:

 • Розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення Луганської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» від 27.11.2007 №1493, п.5.1

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

Залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у разі:

 1. Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень.
 2. Відсутня інформація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців.
 3. Невідповідність поданих документів встановленим вимогам.

Відмова у видачі ліцензії у разі:

 1. Недостовірність даних у документах, поданих для отримання ліцензії.
 2. Невідповідність заявника ліцензійним умовам

Файли для завантаження:

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік