Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Оформлення права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Оформлення права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності

Оформлення права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності

Документи, які подаються представнику адміністративного органу:

1. Заява довільної форми про оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна, що подається на ім’я Луганського міського голови;

2. Засвідчена заявником копія матеріалів інвентаризаційної інвентаризації об’єкта нерухомого майна, підготовлених міським комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації,

3. Довідка міського комунального підприємства бюро технічної інвентаризаці;

4. Оригінал або нотаріально засвідчена копія виписки та(або) витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (надалі–Єдиний державний реєстр) - для юридичних осіб - заявників;

5. Нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) - для юридичних осіб - заявників;

6. Засвідчені заявником копія паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб - заявників;

7. Документи, що додатково подаються заявником на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об’єкти, розташовані на окремих земельних ділянках:

7.1. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, що збудовано, перебудовано або реконструйовано, а саме: акта про право власності на земельну ділянку чи документа, який засвідчує право користування земельною ділянкою (постійне чи тимчасове користування), та також копія рішення про відведення земельної ділянки для будівництва;

7.2. Оригінали установлених законодавством документів, які підтверджують право власності на об’єкт незавершеного будівництва до початку будівництва або на об’єкт нерухомого майна (надалі – об’єкт) до початку перебудування чи реконструкції;

7.3. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення виконавчого комітету Луганської міської ради або іншого уповноваженого органу про надання дозволу на будівництво новозбудованого об’єкта;

7.4. Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а саме: оригінал акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію об’єкта та засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення виконавчого комітету Луганської міської ради чи іншого уповноваженого органу про затвердження акта про прийняття в експлуатацію об’єкта, або оригінал (нотаріально посвідчена копія) декларації про готовність об’єкта до експлуатації, або оригінал (нотаріально посвідчена копія) сертифіката;

8. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, які є у спільній власності, при оформленні права часткової власності (у тому числі після проведення добудови (прибудови) та зміні часток:

8.1. Оригінали установлених законодавством документів, які підтверджують право власності на об’єкт та віднесені до правовстановлювальних документів, передбачених у додатку 2 до Тимчасового положення (надалі – правовстановлювальні документи), до добудови (прибудови) чи реконструкції та(або) до зміни часток об’єкту;

8.2. Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, про які зазначено у підпункті 7.4. цього пункту;

8.3. Висновок Міського комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації про визначення ідеальних часток співвласників;

9. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти у житлових, житлово-будівельних, дачних, гаражних чи інших кооперативах, товариствах або об’єднаннях:

9.1. Довідка кооперативу, товариства або об’єднання про внесення заявником повного пайового внеску за об’єкт;

9.2. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення про закріплення квартири у житловому чи житлово-будівельному кооперативі (копію ордера на вселення);

9.3. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення загальних зборів кооперативу про передачу паєнагромадження членом кооперативу заявнику (якщо відбулася передача паєнагромадження);

9.4. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія установчих документів кооперативу, товариства або об’єднання;

10. Документи, що додатково подаються заявником, який в разі ліквідації юридичної особи отримав у власність об’єкт нерухомого майна юридичної особи, що ліквідується:

10.1. Оригінали правовстановлюючих документів юридичної особи, що ліквідується, на об’єкт;

10.2. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення про ліквідацію юридичної особи–попереднього власника об’єкту;

10.3. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення про розподіл майна;

10.4. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія витягу або довідки з Єдиного державного реєстру з інформацією щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення (ліквідації) юридичної особи – попереднього власника об’єкту;

10.5. Оригінал акта приймання-передачі об’єкта заявнику;

10.6. Копія ліквідаційного балансу юридичної особи – попереднього власника об’єкту;

11. Документи, що додатково подаються заявником, що вийшов із складу засновників(учасників) юридичної особи і отримав у власність об’єкт:

11.1. Оригінали правовстановлюючих документів юридичної особи, із складу засновників(учасників) якої вийшов заявник, на об’єкт;

11.2. Засвідчені у встановленому законодавством порядку копії установчих документів юридичної особи – попереднього власника об’єкта;

11.3. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи – попереднього власника об’єкта про передачу цього об’єкта у власність заявнику;

11.4. Оригінал акта приймання-передачі об’єкта заявнику;

12. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, побудовані за кошти інвесторів:

12.1. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення виконавчого комітету Луганської міської ради або іншого уповноваженого органу про надання дозволу на будівництво;

12.2. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія інвестиційної угоди;

12.3. Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, про які зазначено у підпункті 7.4. цього пункту;

12.4. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення учасників інвестування про закріплення новозбудованих об’єктів між учасниками інвестування;

12.5. Оригінал акта приймання-передачі об’єкта заявнику;

12.6. У разі, якщо інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва здійснювалося з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, заявником надаються документи, що підтверджують створення фондів фінансування будівництва, фондів операцій з нерухомістю, інститутів спільного інвестування, а також випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства;

13. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, передані засновниками(учасниками) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи - заявника:

13.1. Оригінали правовстановлюючих документів засновників(учасників) юридичної особи – заявника на об’єкт;

13.2. Засвідчені у встановленому законом порядку копії установчих документів юридичної особи – заявника;

13.3. Засвідчені у встановленому законом порядку копії рішень уповноважених органів управління юридичної особи – попереднього власника об’єкта та юридичної особи - заявника про прийняття (передачу) об’єкта до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи – заявника;

13.4. Оригінал акта приймання-передачі об’єкта заявнику;

14. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, повернуті у власність реабілітованим громадянам:

14.1. Засвідчені у встановленому законодавством порядку копії рішень комісій з реабілітації про повернення реабілітованим громадянам належних їм об’єктів нерухомого майна;.

15. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, утворені внаслідок об’єднання чи розширення об’єкту нерухомого майна:

15.1. Оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт(и) до об’єднання чи розширення;

15.2. Засвідчені у встановленому законодавством порядку копії рішень уповноважених органів про об’єднання чи розширення об’єкту(ів) нерухомого майна;

15.3. Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, про які зазначено у підпункті 7.4. цього пункту;

16. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, побудовані при дольовій участі та на підставі інших цивільно-правових угод (договорів):

16.1. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення виконавчого комітету Луганської міської ради або іншого уповноваженого органу про надання дозволу на будівництво;

16.2. Оригінал договору про дольову участь або іншої цивільно-правової угоди (договору);

16.3. Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, про які зазначено у підпункті 7.4. цього пункту;

16.4. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення про закріплення закінчених будівництвом об’єктів між учасниками будівництва;

16.5. Оригінал акта приймання-передачі об’єкта заявнику, підписаний сторонами договору про дольову участь або іншої цивільно-правової угоди (договору);

17. Документи, що додатково подаються заявником на об’єкти, яким присвоєно нову поштову адресу:

17.1. Оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт;

17.2. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування про присвоєння нової поштової адреси або висновок управління архітектури та містобудування Луганської міської ради про можливість присвоєння адреси;

18. Оригінали установлених законодавством документів, які підтверджують право власності на об’єкт та не віднесені до правовстановлювальних документів, передбачених у додатку 2 до Тимчасового положення.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Питання про надання одержувачу згоди на проведення за рахунок власних коштів поліпшень орендованого майна розглядається на засіданні виконавчого комітету Луганської міської ради у термін не більше одного місяця з дня надходження відповідної заяви.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у заяві питання неможливо, представник адміністративного органу повідомляє одержувача про продовження вищевказаного терміну. При цьому загальний термін вирішення питання не може перевищувати сорока п’яти днів.

Закони України:

  • Закон України «Про місцеве самоврядування»

Акти центральних органів виконавчої влади:

  • Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно та інших речових прав на нерухоме майно, затверджене наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 №7/5 зі змінами (надалі – Тимчасове положення), та інші законодавчі акти, що стосуються набуття права власності.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

  1. Одержувачем або його представником не було подано усіх належно оформлених документів.
  2. Документи подано особою, яка не має відповідних повноважень.
  3. Виявлення невідповідності вимогам чинного законодавства України, що стосується набуття права власності на об’єкти нерухомого майна, документів, отриманих від одержувача або його представника, та (або) наявності у цих документах суперечностей чи неузгодженостей між собою.

Файли для завантаження:

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік