Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Дозвіл на спеціальне водокористування » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Послуги » Дозвіл на спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування

Документи, які подаються:

 • Заява на одержання дозволу на спецводокористування (затверджена постановою КМУ від 07.12.2005 № 1176)  
 • Довіреність (за необхідністю)
 • Клопотання (Інструкція № 354 (додаток 5 для не сільськогосподарських підприємств) , (додаток 6 для сільськогосподарських підприємств), (додаток 7 - такі що мають зрошення)) : 
 • Розрахунок нормативно – обґрунтованих обсягів водоспоживання та водовідведення:
 • на господарсько – питні потреби – у відповідності з вимогами діючих нормативних документів (розраховується  у відповідності зі СНіП);
 • на виробничі потреби – у відповідності з технологічними нормативами використання води, розробленими та затвердженими у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • для сільського господарства, у т.ч. для зрошення – у відповідності з укрупненими нормами водоспоживання та водовідведення та проектних даних будівництва зрошувальних систем;
 • заплановані обсяги скидання зворотних вод (стічних, зливових, дренажних,шахтних, кар’єрних) у водний об'єкт  з урахуванням досягнутих показників роботи підприємства;

(Матеріали повинні вміщувати інформацію про об’єми забору та використання води, які плануються, передачу іншім споживачам, використання на полях зрошення, використання в системах повторного та оборотного водопостачання з урахуванням досягнутих показників роботи підприємства).

 

 • Балансова схема водоспоживання та водовідведення

Для підприємств, що забирають воду для зрошення (п. 3.15 Інструкції № 354):

 • пояснювальна записка  із зазначенням джерела зрошення (водоприймача), ККД (коефіцієнт корисної дії) зрошувальної системи, кількості та місцезнаходження випусків дренажних вод в водний об'єкт та їх назв;
 •  інформація щодо місцезнаходження, тип, обладнання та технічна характеристика водозабірних споруд, приладів обліку забору та скиду дренажних вод,  передбачені рибозахисні та рибопропускні прилади.

Для підприємств, які експлуатують гідротехнічні споруди (п. 3.16 Інструкції № 354):

 • правила експлуатації водосховищ, погоджені у відповідності з Розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації за № 977 від 22 вересня 1997р;
 • пояснювальна записка про балансову належність та місцезнаходження водосховища (ставка), назва найближчого населеного пункту, назва водного об’єкту на якому розташоване водосховище (ставок), площа дзеркала, об’єм, тип та потужність водоскиду, основне призначення водосховища (ставка) та види водокористування, які будуть здійснюватись.

У разі використання підземних джерел водопостачання (п.3.12 та 3.13.1 Інструкції № 354)

 • масштабна схема водопостачання і каналізування стічних і зливових вод з визначенням розташування водозабірних споруд, резервних, спостережних, затампонованих свердловин,  каптажних колодязів та скиду стічних вод відносно найближчих пунктів водокористування;
 • додатково висвітлюються: данні щодо затверджених  ДКЗ (державний комітет по запасах) експлуатаційних запасах підземних вод; тип водозабірних споруд, наявність водовимірювальної апаратури, відомості щодо водоносного горизонту, глибини,  виробничої потужності водозабірних споруд.

У разі використання поверхневих джерел водопостачання (п.3.13  Інструкції № 354):

 • масштабна схема водопостачання і каналізування стічних і зливових вод з визначенням розташування водозабірних споруд та скиду стічних вод відносно найближчих пунктів водокористування;
 • пояснювальна записка про тип, обладнання та технічні характеристики водозабірних споруд, наявність та тип рибозахисних пристроїв.

У разі скидання зворотних вод у водні об’єкти (п.3.13  Інструкції № 354):

 • характеристика очисних споруд (схема, тип, потужність очисних споруд , місця випусків стічних вод в водні об'єкти).
 • для полів фільтрації - схема, площа, кількість та розмір карт, наявність дренажу, об’єм та схема відведення дренажних вод.
 • Звіт про використання води за формою 2-ТП (водгосп) (копія) (Інструкція 230).
 • Копії договорів (п. 12 і п.13 додатка 5 та п. п.п. г) п. 7 і п.8 Інструкції № 354):
 • на водопостачання з зазначенням необхідного об’єму свіжої води, що підтверджено нормативно-обґрунтованим розрахунком (в тому числі на зрошення);
 • на відведення стічних (в тому числі зливових) вод;
 • на вивіз та приймання стічних вод - для підприємств, що скидають стічні води у вигріб
 • Проект граничнодопустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами в водний об'єкт, у тому числі для дощових стічних та дренажних вод (ст.ст. 41, 70 Водного кодексу України та п. 3.13 Інструкції №354).
 • докладна інформація про виконання умов водокористування, погоджених водоохоронних заходів, а також заходів по досягненню нормативів ГДС
 • Копії пакету документів для надіслання до:
 • - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства – в разі використання вод (поверхневих та/або підземних); 
 • - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр - в разі використання  підземних вод; 
 • - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я – в разі використання водних об'єктів,  віднесених до категорії лікувальних.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Тридцять календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.

 

Закони України:

 • Водний кодекс України, п. 1 ст. 17-2, ст. 49

Акти Кабінету Міністрів України:

 • «Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування», затверджений постановою КМУ від 13.03.2002 № 321 (далі – Порядок № 321)

Акти центральних органів виконавчої влади:

 • «Інструкція про порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування», затверджена наказом Мінводгоспу СРСР від 30.12.83 № 354 (далі - Інструкція № 354) (у частині, що не суперечить чинному законодавству);
 • «Інструкція щодо заповнення форми № 2-ТП (водгосп)», затверджено наказом Держкомстату України від 30.09.1997 р. № 230 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.10.1997 р. за № 480/2284 (далі – Інструкція № 230)

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

 • «Положення про департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації», затверджене Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.05.2013 № 596

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

Відповідно до п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

 • подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
 • виявлення в документах, поданих суб'єктом  господарювання, недостовірних відомостей;
 • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

   Відповідно ст. 55 Водного кодексу України:

 • якщо припинено право спеціального водокористування.

Файли для завантаження:

 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік