Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/modules/static.php on line 143 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vhosts/gorod.lugansk.ua/httpdocs/poslugi/engine/classes/templates.class.php on line 171 Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську » Центр адміністративних послуг Луганська
На сайт Луганської міської ради
 

Центр надання адміністративних послуг
у м. Луганську

 
Центр » Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську

Затверджено рішенням виконавчого комітету

Луганської міської ради

від 11.09.2013 року

№ 232/1

Положення

про Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську

І. Загальні положення

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Луганської міської ради від 30.05.2013 № 129/1 «Про деякі питання щодо виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги», рішення ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 27.06.2013 р. № 35/8 «Про деякі питання у сфері надання адміністративних послуг».

1.2. Центр адміністративних послуг в м. Луганську створено рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 19.09.2011 №277/6 «Про створення Центру адміністративних послуг та затвердження Положення про нього».

Центр адміністративних послуг в м. Луганську перейменовано у Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від 30.05.2013 № 129/1 «Про деякі питання щодо виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги».

1.3. Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську (далі - Центр) – це постійно діючий робочий орган, створений при Луганській міській раді, в якому надаються адміністративні послуги через  адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

До 01.01.2014 року надання адміністративних послуг у Центрі можуть здійснювати безпосередньо суб’єкти надання адміністративних послуг, які керуються нормами чинного законодавства та цим Положенням.

1.4. Центр утворено з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги»  та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

II. Організація роботи Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. На кожну адміністративну послугу, результатом надання якої не є видача документу дозвільного характеру, суб’єктом надання адміністративної послуги (а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, - органом якому вона підпорядковується) розробляються та затверджуються  інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання адміністративної послуги та вимоги щодо підготовки зазначених карток.

На кожну адміністративну послугу, результатом надання якої є видача документу дозвільного характеру, розробляються та затверджуються  регламент (інформаційна картка) та технологічна картка адміністративної послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання адміністративної послуги та вимоги щодо підготовки зазначених карток.

2.4. З метою надання консультацій, роз’яснень щодо процедури надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть приймати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг, основними завданнями яких є:

2.4.1. забезпечення надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.4.2. забезпечення адміністраторів інформаційними та технологічними картками щодо надання адміністративних послуг, державних адміністраторів регламентами (інформаційними картками) та технологічними картками з видачі документів дозвільного характеру;

2.4.3. вжиття в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

2.4.4. забезпечення адміністраторів та державних адміністраторів  інформацією для розміщення на інформаційних стендах Центру, на офіційному веб-порталі Центру (веб-сайті), в мережі Інтернет, та у друкованих засобах масової інформації.

2.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

2.6. У Центрі за рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг.

2.7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.8. Складовою частиною Центру є дозвільний центр – робочий орган Луганської міської ради, який діє відповідно до законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

2.9. Інформація щодо роботи Центру розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Центру, на офіційному веб-порталі Центру (веб-сайті), на офіційному сайті Луганського міського голови, Луганської міської ради та її виконавчих органів, у друкованих засобах масової інформації.

На інформаційних стендах розміщується інформація про:

1) графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години);

 

2) перелік адміністративних послуг, які надаються  через Центр;

 

3) інформаційні картки, регламенти (інформаційні картки) адміністративних послуг, які надаються через Центр;

 

4) бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

 

5) адресу, поштовий індекс приміщення,  в якому розташовано Центр;

 

6) номери довідкових телефонів Центру;

 

7) адресу веб-порталу Центру (веб-сайту), факс, електронну пошту Центру;

 

8) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 

9) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

 

10) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його телефону, адресу електронної пошти.

 

2.10. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг у Центрі розміщується відповідна скринька, також зауваження та пропозиції можуть бути надані представникам громадських об’єднань, які здійснюють моніторинг роботи Центру.

2.11. З метою вивчення суспільної думки щодо якості надання адміністративних  послуг у Центрі проводиться опитування суб’єктів звернень.

2.12. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора, а з питання видачі документа дозвільного характеру – до державного адміністратора, які організовують надання адміністративних послуг.

2.13. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади Луганським міським головою.                                                                                                                

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

2.14. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

2.15. Основними завданнями адміністратора є:

2.15.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.15.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2.15.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.15.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

2.15.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

2.15.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

2.16. Адміністратор має право:

2.16.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2.16.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2.16.3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

2.16.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

2.16.5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

2.17. Державний адміністратор організує видачу документів дозвільного характеру відповідно до законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та з урахуванням норм даного Положення.

2.18. Основними завданнями державного адміністратора є:

2.18.1.  надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

2.18.2. прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним та/або місцевим дозвільним органам;

 2.18.3.видача оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;

 2.18.4. забезпечення взаємодії регіональних та/або місцевих дозвільних органів та документообігу;

 2.18.5. організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних та/або місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта; 

 2.18.6. контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

 2.18.7. формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;
 2.18.8. інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального та місцевого дозвільного органу;

 2.18.9. підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

 2.18.10. ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

 2.18.11. видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру;

 2.18.12. складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

 2.19. Державний адміністратор має право:

 2.19.1. безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов'язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту;
2.19.2 порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи Центру;

2.19.3. відмовити у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - письмово повідомити заявника).

2.20. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Центру, функції з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру  покладаються на Управління Луганської міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Управління)*.

2.21. Поточне керівництво діяльністю Центру здійснює керівник Управління, який відповідно до завдань покладених на Центр:

2.21.1. здійснює керівництво роботою Центру, несе відповідальність за організацію діяльності Центру;

2.21.2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

2.21.3. координує діяльність адміністраторів, державних адміністраторів контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

2.214. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

2.21.5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

2.21.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та державних адміністраторів;

2.21.7. може здійснювати функції адміністратора;

2.21.8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

2.22. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

2.23. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах міста Луганська, ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

2.24. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

_________________________________________________________________________________________________________________

*нове найменування Управління з дня державної реєстрації змін до його установчих документів – Департамент Луганської міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва

За рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 2.25. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства щодо фінансового забезпечення витрат органів місцевого самоврядування, пов’язаних із здійсненням ними повноважень органів виконавчої влади.

III. Відповідальність у сфері надання адміністративних послуг

 3.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, державні адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 3.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, державних адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 3.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами, державними адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.


 

Центр надання адміністративних послуг у м. Луганську
2011-2013 рік