Градостроительная документация
Бюджет Луганска
Облигации муниципального займа
Регуляторная политика
Государственные закупки
Обращения граждан
 

Центр административных услуг в Луганске


Луганск спортивный

 

 

ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ЛУГАНСЬКА

 

 

 

 

У Луганську реалізується соціальна ініціатива Президента України: доступне житло

З травня 2012 року в Україні діє програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Механізм реалізації цієї програми регламентовано Порядком здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 343.

Сутність програми полягає у здешевленні вартості іпотечних кредитів для вказаних громадян, шляхом відшкодування державою частини відсотків за банківськими кредитами, отриманими на будівництво чи придбання житла в новобудовах. Тобто, громадянин, який став учасником програми, зможе отримати іпотечний кредит в банківській установі, при сплаті відсотків за яким йому реально треба буде платити 3% річних, решту компенсуватиме держава.

Безпосередні умови кредитування встановлюються внутрішніми правилами комерційних банків, за ними ж останні слово в рішенні по видачі.

Термін кредитування та часткової компенсації - до 15 років з моменту укладання договору. Відсоткова ставка - не більше 16%, обов'язковий власний внесок позичальника визначається внутрішніми правилами банків, але не більше 25% від суми кредиту. Максимальна сума кредиту не повинна перевищувати похідне нормативної площі та розрахункової вартості.

Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 58 кв. метрів загальної площі на сім'ю з трьох і більше осіб. Розрахункова вартість за 1 кв. метр житла встановлюється з урахуванням місця проживання громадян у розмірі:

- Київ - 7 тис. грн.;

- Київська область, обласні центри та м. Севастополь і Сімферополь - 5 тис.;

- інші населені пункти - 4 тис. грн.

Для населених пунктів, які розташовані у 15-кілометровій зоні від м. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 %.

Допускається перевищення нормативної площі та розрахункової вартості житла не більш як на 25 %.

Щомісячний платіж за кредитом з урахуванням компенсації не повинен перевищувати 40% сукупного доходу сім'ї.

Взяти участь у програмі за 5 кроків

Крок 1

Перевірити, чи маєте Ви право стати учасником програми здешевлення вартості іпотечних кредитів

Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів можуть скористатись громадяни: 
1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається в установленому порядку; 
2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;
3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;
4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають тривалий час (понад 5 років) за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
6) які проживають у гуртожитках.

Крок 2

Звернутись до регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 46; 0642(526503).

Надати відповідні документи й отримати підтвердження можливості надання компенсації.

Перелік  документів, які подає позичальник для укладення договору часткової компенсації процентів:

  • заяву про надання часткової компенсації процентів;
  • копію паспорта;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  • довідку про склад сім'ї;
  • копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
  • копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
  • документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців;
  • документи, які підтверджують, що позичальник є таким, який потребує

поліпшення житлових умов.

Крок 3

Обрати квартиру, яку Ви хочете придбати

Перелік об'єктів будівництва визначається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та зазначений у відповідному розділі на сайті Фонду www.molod-kredit.gov.ua, або на сайті Мінрегіону www.minregion.gov.ua

Загальні характеристики житла, яке можуть придбавати громадяни за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів:

Нормативна площа житла до 1 січня 2013 р. визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метрів.

Розмір розрахункової вартості житла залежно від місця перебування позичальника на квартирному обліку становить:

- для Києва - 7 тис. грн. за 1 кв. м;

- для міст Київської області, обласних центрів, а також для Сімферополя і Севастополя - 5 тис. грн.;

- в інших населених пунктах країни - 4 тис. грн.

4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів.

Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків.

Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.

Допускається перевищення нормативної площі та розрахункової вартості житла не більш як на 25 відсотків.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів.

Придбана квартира або індивідуальний житловий будинок повинна бути основним місцем проживання позичальника. Її не можна відчужувати або здавати в оренду протягом усього часу отримання часткової компенсації.

Крок 4

Звернутись до банку щодо надання кредиту, й отримати рішення кредитного комітету банку про надання кредиту

Безпосередні умови кредитування встановлюються внутрішніми правилами комерційних банків.

Рішення про надання позичальнику кредиту на придбання житла банк також приймає відповідно до своїх внутрішніх правил.

Крок 5

Укласти  договори щодо участі у програмі.

Між учасниками (громадянином, банком, забудовником та Регіональними управліннями/Іпотечним центром) укладаються договори:

- між громадянином та забудовником - договір купівлі-продажу житла

- між громадянином та банком – про надання іпотечного кредиту

- трьохсторонній  договір між громадянином, банком та Регіональними управліннями/Іпотечним центром про часткову компенсацію відсоткової ставки.

Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів та/або порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів.

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов'язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

Після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) розрахунку належних до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (одержувач бюджетних коштів) вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації процентів.

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації процентів.

З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

Відділ з питань сім’ї та молоді Луганської міської ради

 


© 2006 - 2015, Луганский городской совет
91055, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 ,
тел.: 58-13-34, факс (642) 55-12-37,
эл. адрес : lgik@ukrpost.ua