Градостроительная документация
Бюджет Луганска
Облигации муниципального займа
Регуляторная политика
Государственные закупки
Обращения граждан
 

Центр административных услуг в Луганске


Луганск спортивный

 

 

ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ЛУГАНСЬКА

 

 

 

 

Тушенка Войсковой Спецрезерв - выгодная цена. Гарантия качества! Доставка!
argomagazin.ru

Устав территориальной громады г. Луганска

СТАТУТ

територіальної громади міста Луганська

Преамбула
Історія Луганська починається з 1795 року з видання Катериною II Указу про створення ливарного заводу у Донецькому (Слав’яносербському) уїзді поблизу селища Кам’яний Брід. Цього ж року біля селища Кам'яний Брід почалося будівництво заводу, який у подальшому отримав назву Катеринославського, а з 1797 року - Луганського. Селище, що виникло навкруги заводу, отримало назву Луганський завод. Указом 1882 року Луганський завод, разом з прилеглим до нього селищем Кам’яний Брід, отримав статус уїзного міста Луганська. У 1903 році, на правах уїзного міста, Луганськ був наділений гербом. З 1938 року місто стало обласним центром. Луганськ нагороджений двома орденами: орденом Червоного Прапору та орденом Жовтневої Революції.
Сучасний Луганськ – важливий політичний, культурний та науковий центр. Місто має великий науково-технічний та виробничий потенціал, який є запорукою його економічного відродження і розвитку.
Луганська міська рада, як повноважний представник територіальної громади міста Луганська,здійснюючи свою діяльність на повазі до людини і громадянина, прав, свобод, честі та гідності членів територіальної громади міста Луганська, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення політичної стабільності у місті Луганську, усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста, його господарський та культурний розвиток, керуючись положенням Європейської Хартії місцевого самоврядування, Конституції України, законами України, що регулюють діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, затверджує Статут територіальної громади міста Луганська (далі – Статут).

Розділ 1. Загальні положення


Стаття 1. Територіальна громада міста Луганська
1. Територіальну громаду міста Луганська (далі - територіальна громада) складають усі жителі міста - фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства (далі – члени територіальної громади), які постійно проживають на відповідній території.
2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.
3. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування в порядку, встановленому законом та цим Статутом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
4. Територіальна громада має право вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
5. Територіальна громада сприяє зміцненню громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у місті Луганську гідних людини умов життя, праці і відпочинку.
6. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на наступних принципах:
- народовладдя;
- верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами;
- підзвітності та відповідальності перед нею органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
- судового захисту прав територіальної громади.

Стаття 2. Територія міста Луганська
1. Луганськ має статус міста і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Луганської області та є її адміністративним центром.
2. Територія міста є невід’ємною складовою частиною території України. Територія міста поділяється на такі райони в місті: Артемівський, Жовтневий, Кам”янобрідський та Ленінський.
3. Зміна адміністративно-територіального устрою міста, меж міста, районів в місті здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Стаття 3. Символіка територіальної громади. Знак Луганського міського голови
1. Символікою територіальної громади, яка відображає історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції, є - герб, прапор, гімн тощо.
2. Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади затверджується відповідно до закону Луганською міською радою .
3. Луганський міський голова може мати власний відмітний знак, опис та порядок використання якого затверджується Луганською міською радою.

 
Стаття 4. Знаки пошани територіальної громади
1. За особисті заслуги перед містом члени територіальної громади, які своєю працею, видатними досягненнями у виробничій, науковій, культурній та громадській діяльності сприяли розвитку та пропаганді міста, досягли визнання в різних галузях літератури, мистецтва, фізичної культури та спорту тощо, на знак великої поваги до їх громадської діяльності, а також здійснення вчинків на благо міста надається звання „Почесний громадянин м. Луганська”.
Порядок надання звання „Почесний громадянин м. Луганська”, вручення, носіння і зберігання атрибутів, пов’язаних з наданням зазначеного звання, а також права і пільги членів територіальної громади, яким надано це звання, визначаються ЛУГАНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ.
2. З метою заохочення кращих трудових колективів, членів територіальної громади за сумлінну працю, високі показники в роботі, активну участь у розвитку місцевого самоврядування виконавчим комітетом Луганської міської ради може засновуватися Почесна грамота виконавчого комітету Луганської міської ради.
Почесною грамотою виконавчого комітету Луганської міської ради нагороджуються, як правило, за трудові досягнення, особистий внесок у здійснення програм економічного, соціального розвитку міста, активну участь у громадському житті, вихованні підростаючого покоління, благодійну, миротворчу діяльність, у зв’язку з професійними святами, пам’ятними та ювілейними датами тощо.
Порядок нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Луганської міської ради визначається виконавчим комітетом Луганської міської ради.
3. виконавчим комітетом Луганської міської ради можуть засновуватися й інші почесні відзнаки виконавчого комітету Луганської міської ради („За заслуги перед Луганськом”, „Кращій працівник соціальної сфери м. Луганська”, „Вища Пошана Матері”, „Вища Пошана Батькові” тощо), порядок нагородження якими визначається виконавчим комітетом Луганської міської ради.
4. В місті можуть бути засновані й інші знаки пошани (щомісячні грошові виплати Луганського міського голови для довгожителів міста Луганська, іменні стипендії Луганського міського голови тощо).

Стаття 5. Міжнародні взаємовідносини
1. Органи місцевого самоврядування міста Луганська на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн та входити до відповідних міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.
2. Місто Луганськ має міста-побратими.

Стаття 6. Міські свята та пам’ятні дати
1. Щорічно у другу суботу вересня у місті святкується День міста. День міста є міським святом, і, як правило, супроводжується народним гулянням, ярмарками, культурно-спортивними та іншими масовими заходами.
2. Щорічно 14 лютого відзначається День звільнення міста від німецько-фашистських загарбників.
3. За рішенням ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ або ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в місті можуть відзначатися інші міські свята та пам’ятні дати.

Розділ 2. Порядок формування та організація діяльності органів місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення

 
Стаття 7. Порядок формування та організація діяльності рад
Порядок формування та організація діяльності рад визначається діючим законодавством та Регламентом відповідної ради.


Стаття 8. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою
 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначаються законами України, що регулюють діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Розмір та порядок зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді визначаються згідно діючого законодавства.

 
Стаття 9. Депутатська етика
Депутат місцевої ради, здійснюючи депутатські повноваження, крім дотримання загальновизнаних принципів порядності, честі та гідності, повинен також дотримуватися таких правил депутатської етики:
1) не допускати непристойних слів, закликів до незаконних дій, утримуватися від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики;
2) під час пленарних засідань не перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);
У разі, якщо під час пленарного засідання депутат вчинив дії, порушуючи вищезазначені правила депутатської етики, головуючий на пленарному засіданні звертається до постійної комісії до предмета відання якої належать питання депутатської етики, з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття до депутата відповідних заходів.

Стаття 10. Етика посадових осіб місцевого самоврядування
 1. Посадова особа місцевого самоврядування (далі – посадова особа):
 1.1. при виконанні службових обов'язків діє на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості;
1.2. виконує свої посадові обов'язки неупереджено, не надає будь-яких переваг та не виявляє прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій тощо;
1.3. не розголошує довірену їй державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену законами України "Про інформацію" та "Про державну таємницю", у тому числі й після залишення нею служби у органах місцевого самоврядування, а також не використовує таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій;
1.4. суворо дотримується обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", уникає дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції.
2. Порушення вищезазначених правил посадовими особами є підставою для притягнення їх до відповідальності у порядку, встановленому діючим законодавством.

Стаття 11. Звіт Луганського міського голови
Луганський міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами (далі - зустріч).
Дата, час, місце та відповідальний за організацію проведення зустрічі визначаються відповідним розпорядженням Луганського міського голови, яке доводиться до відома членів територіальної громади через друковані засоби масової інформації не пізніш як за 20 днів до дня проведення зустрічі.
На зустрічі можуть бути присутні всі бажаючи члени територіальної громади.
Звіт Луганського міського голови публікується у засобах масової інформації.

 Стаття 12. Органи самоорганізації населення
Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються членами територіальної громади, які на законних підставах проживають на відповідній території, для вирішення завдань, передбачених законом, що регулює діяльність органів самоорганізації населення.
Органи самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення в межах Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.
Міська рада, районні в місті Луганську ради можуть дозволяти за ініціативою членів територіальної громади створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення.
Луганська міська, районна в місті Луганську рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
Порядок створення, повноваження, фінансово-економічна основа органів самоорганізації населення і організація їх діяльності визначаються законодавством про органи самоорганізації населення.
 
Розділ 3. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою


Стаття 13. Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання

1. Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання (далі по тексту – Загальні збори) є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Якщо нормами діючого законодавства з окремих питань, з яких проводяться Загальні збори, визначений інший порядок їх ініціювання, скликання, проведення, прийняття рішень тощо, ніж той, що передбачений цим Статутом, застосовуються норми чинного законодавства.
2. Загальні збори не можуть скликатися та проводитися з наступних питань:
    з питань, які не віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
    з питань, які суперечать або порушують діюче законодавство України або (та) даний Статут.
3. Ініціаторами Загальних зборів можуть бути:
3.1. Луганський міський голова;
3.2. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА;
3.3. районна у місті Луганську рада;
3.4. Члени територіальної громади, які мешкають на відповідній території міста Луганська, у кількості не менше, ніж 10 осіб;
3.5. Орган самоорганізації населення;
(Ініціаторами проведення Загальних зборів з питання місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування, яке стосується окремої території (будинок, вулиця, квартал тощо), може виступати той орган самоорганізації населення, який діє у межах цієї території);
3.6. Голова районної у місті Луганську ради;
3.7. Інші суб’єкти, яким діючим законодавством надане право саме на ініціювання скликання (проведення) Загальних зборів.
4. Ініціатива про проведення Загальних зборів повинна бути оформлена наступним чином: у разі, якщо ініціатором проведення Загальних зборів виступають
4.1. Луганський міський голова – розпорядженням Луганського міського голови;
4.2. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА – рішенням ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
4.3. районна у місті Луганську рада – рішенням відповідної районної у місті Луганську ради;
4.4. члени територіальної громади – листом, який підписується всіма членами територіальної громади, які ініціюють проведення Загальних зборів з зазначенням в ньому їх прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання та паспортних даних або даних документів, що замінюють паспорт, а також із зазначенням приблизної кількості осіб, що приймуть участь у загальних зборах, дати листа.
4.5. органи самоорганізації населення – рішенням органу самоорганізації населення;
4.6. голова районної у місті Луганську ради – розпорядженням голови районної у місті Луганську ради ;
4.7. іншій суб’єкт, якому діючим законодавством надане право на ініціювання скликання (проведення) Загальних зборів – документом, на прийняття (або видання) якого зазначений суб’єкт уповноважений діючим законодавством.
У вказаних документах ініціаторами повинно бути зазначено:
    питання місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування та найменування органу місцевого самоврядування або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, в межах повноважень якого(ої) перебуває дане питання.
     прізвища, імена, по батькові та посади посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутність яких на Загальних зборах ініціатори вважають необхідною;
     проекти рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови – у разі, якщо за результатами Загальних зборів їх ініціатори передбачають внести пропозицію про прийняття (видання) зазначених документів;
     проекти листів, звернень, тощо – у разі, якщо за результатами проведення Загальних зборів їх ініціатори передбачають внести пропозицію про їх прийняття;
     запропоновану дату проведення Загальних зборів;
     прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та контактні телефони уповноваженої особи, яка організує проведення Загальних зборів.
     Ініціатори проведення Загальних зборів у своїй ініціативі можуть зазначити інші необхідні відомості та додати до неї будь-які матеріали, що стосуються Загальних зборів.
5. Ініціатива про проведення Загальних зборів подається не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення Загальних зборів, яка була запропонована та зазначена в ініціативі.
У разі, якщо на Загальних зборах передбачається розглянути питання місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування та перебувають в компетенції Луганської міської ради, її виконавчих органів або Луганського міського голови, ініціатива про проведення Загальних зборів подається на ім’я Луганського міського голови.
У разі, якщо на Загальних зборах передбачається розглянути питання місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування та перебувають в компетенції відповідної районної у місті Луганську ради, її виконавчих органів або голови відповідної районної у місті Луганську ради, ініціатива про проведення Загальних зборів подається на ім’я голови відповідної районної у місті Луганську ради.
6. Після надходження від ініціатора проведення Загальних зборів оформленої відповідно до п.4 статті 13 цього Статуту ініціативи, Луганський міський голова (голова районної у місті Луганську ради) або відповідний виконавчий орган ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (районної у місті Луганську ради) за дорученням Луганського міського голови (голови районної у місті Луганську ради) протягом 7 робочих днів після надходження до них ініціативи, розглядають ініціативу, та видають відповідно розпорядження про скликання Загальних зборів або про відмову в їх скликанні.
В розпорядженні про скликання Загальних зборів повинно бути зазначено: день, час та адреса місця проведення Загальних зборів, ініціатор їх проведення, питання місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування, з якого скликаються Загальні збори, найменування органу(ів) місцевого самоврядування та (або) прізвища, імена, по батькові посадових осіб місцевого самоврядування, в межах повноважень якого (якої, яких) перебуває(ють) зазначене(і) питання, прізвище, ім?я, по батькові уповноваженої особи, яка організує проведення Загальних зборів, зазначеної ініціатором відповідно до пп. 4.7. п.4 ст. 13 цього Статуту, необхідні доручення уповноваженій особі, у разі необхідності інші відомості.
Органи місцевого самоврядування сприяють проведенню загальних зборів.
Загальні збори, як правило, призначаються на день, що був запропонований ініціаторами їх проведення та зазначений в їх ініціативі.
У разі видання розпорядження про відмову у скликанні Загальних зборів у зазначеному розпорядженні повинно бути зазначено:
    ініціатор проведення Загальних зборів;
    запропоновані для розгляду на Загальних зборах питання;
     підстави відмови;
     у разі необхідності інші відомості.
      7. Розпорядження про скликання або відмову у скликанні Загальних зборів доводиться до відома членів територіальної громади міста через засоби масової інформації або у інший спосіб, а також до ініціаторів Загальних зборів або уповноваженої особи, яка була зазначена в ініціативі, не пізніше трьох робочих днів після видання розпорядження про скликання або відмову у скликанні Загальних зборів.
Відмова у скликанні Загальних зборів може бути оскаржена у судовому порядку або у інший спосіб, який не суперечить законодавству України.
 8. Уповноважена особа, яка організує проведення Загальних зборів, здійснює наступне:
     запрошує відповідних осіб на Загальні збори;
     здійснює підготовку необхідних документів, листів, тощо або їх проектів;
     повідомляє відповідних посадових та інших осіб про час, місце та день проведення Загальних зборів;
     здійснює реєстрацію членів територіальної громади, що прибули для участі в Загальних зборах з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місць проживання, дат народження, паспортних даних або даних документів, що замінюють паспорт;
     веде загальні збори;
     здійснює підрахунок голосів під час проведення Загальних зборів;
     веде, оформлює, підписує та зберігає протокол Загальних зборів, підписує документи (їх проекти), що додаються до протоколу Загальних зборів та зберігає їх;
     здійснює інші необхідні заходи, в тому числі зазначені у розпорядженні про скликання Загальних зборів.
      9. У роботі Загальних зборів з питання місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування, яке стосується окремої території (район у місті, будинок, вулиця, квартал тощо), можуть брати участь лише ті члени територіальної громади, що проживають на цій території.
У роботі Загальних зборів (з правом дорадчого голосу) можуть брати участь також будь-які особи, які не є мешканцями міста Луганська, а також особи, які хоча б і є мешканцями міста Луганська, але яких не стосується питання місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування, яке розглядається на Загальних зборах.
10. Порядок денний, порядок роботи Загальних зборів затверджуються Загальними зборами за пропозицією особи, яка веде Загальні збори.
11. У процесі проведення Загальних зборів ведеться протокол, який повинен бути оформлений не пізніш 10 робочих днів з дня проведення Загальних зборів.
У протоколі Загальних зборів повинно бути зазначено: дата, час початку проведення, адреса місця проведення Загальних зборів, порядок денний Загальних зборів, загальна кількість присутніх на Загальних зборах, кількість членів територіальної громади, що були зареєстровані для участі в Загальних зборах з кожного питання порядку денного, прізвища, імена, по батькові, найменування посад посадових осіб, що були присутні на Загальних зборах, дата, номер розпорядження про скликання Загальних зборів, прізвища, імена, по батькові осіб, що виступили на Загальних зборах, їх пропозиції (у разі, якщо вони були внесені), рішення, які були відповідно прийняті за результатами проведення Загальних зборів з кожного питання порядку денного, результати голосування щодо кожного рішення, інші необхідні дані.
До протоколу Загальних зборів додається список членів територіальної громади, що були зареєстровані для участі у Загальних зборах та інші необхідні документи або їх проекти, а у разі внесення за результатами Загальних зборів місцевої ініціативи – список членів ініціативної групи з питань цієї місцевої ініціативи з зазначенням в ньому прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання, паспортних даних або даних документів, що замінюють паспорт, та контактних телефонів вказаних осіб.
У списку членів територіальної громади, що були зареєстровані для участі у Загальних зборах обов’язково зазначаються: прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дати їх народження, місця проживання, паспортні дані або дані документів, що замінюють паспорт, підписи цих членів територіальної громади.
12. На Загальних зборах приймаються рішення. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх на них членів територіальної громади, які проживають на відповідній території міста Луганська. Вказані рішення відображаються в протоколі Загальних зборів.
13. Копія протоколу Загальних зборів наступного дня після його оформлення направляється уповноваженою особою, яка організовувала проведення Загальних зборів, до органів і посадових осіб, яких стосуються рішення, що були прийняті на Загальних зборах.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування, яких стосуються рішення Загальних зборів, повинні їх розглянути в місячний термін після надходження до них цих рішень та повідомити про результати їх розгляду відповідну посадову особу місцевого самоврядування та суб’єктів, за ініціативою яких були скликані Загальні збори.
14. Рішення Загальних зборів підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування.
Вказані рішення мають рекомендаційний характер. Рішення Загальних зборів, які відповідають вимогам діючого законодавства та цього Статуту враховуються під час діяльності органів місцевого самоврядування.
Про результати розгляду рішень загальних зборів через засоби масової інформації або у інший спосіб повідомляються ініціатори загальних зборів і члени територіальної громади міста Луганська, якщо інше не передбачене діючим законодавством.

Стаття 14. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади міста Луганська у порядку, передбаченому цим Статутом мають право ініціювати розгляд у Луганській міській раді або відповідній районній у місту Луганську раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування та вказаних органів, а також їх виконавчих органів або їх посадових осіб.
2. Предметом місцевої ініціативи не можуть бути наступні питання:
    які не віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
     які суперечать або порушують діюче законодавство України або (та) даний Статут.
3. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу може бути реалізовано шляхом проведення Загальних зборів членів територіальної громади, громадських слухань або у інший спосіб, що не суперечить законодавству України, шляхом прийняття відповідного рішення.
4. Місцева ініціатива вноситься на розгляд тієї ради, до повноважень якої або до повноважень виконавчих органів якої чи їх посадових осіб віднесене питання місцевого самоврядування, розгляд якого ініціюється в порядку місцевої ініціативи.
У випадку порушення п.2 ст. 14 цього Статуту, місцева ініціатива не виноситься на розгляд ради, про що члени ініціативної групи з питань місцевої ініціативи, не пізніш десяти робочих днів після її надходження, повідомляються відповідно Луганським міським головою або головою відповідної районної у місті Луганську ради.

5. Місцева ініціатива, внесена у встановленому цим Статутом порядку, на розгляд відповідної ради підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
У разі, якщо питання, порушені шляхом місцевої ініціативи, не віднесені до повноважень відповідної ради, а віднесені до повноважень її виконавчих органів та (або) їх посадових осіб , або Луганського міського голови (голови відповідної районної у місті Луганську ради) – відповідна рада приймає рішення про направлення даних питань на розгляд відповідного виконавчого органу ради або відповідних посадових осіб місцевого самоврядування, до повноважень якого(яких) вказані питання належать. У вказаному рішенні повинно бути зазначено: найменування виконавчого органу ради або(та) прізвища, ім’я, по батькові та посади посадових осіб місцевого самоврядування , якому(яким) направлені на розгляд питання, термін розгляду зазначених питань, інші необхідні відомості. До цього рішення обов’язково додаються матеріали місцевої ініціативи, що надійшли на розгляд ради.
Вказаний виконавчий орган ради або(та) посадова особа місцевого самоврядування повинні розглянути у встановлений зазначеним рішенням термін вказане питання та повідомити відповідну раду про результати цього розгляду відповідним листом. Зазначений лист повинен бути розглянутий радою на її пленарному засіданні. Про результати цього розгляду рада повинна повідомити членів ініціативної групи.
У разі, якщо питання, порушені шляхом місцевої ініціативи, віднесені до повноважень відповідної ради – рада розглядає зазначені питання по суті та приймає по ним відповідні рішення.
6. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується у друкованому засобі масової інформації та у термін, що визначені відповідною радою.

Стаття 15. Громадські слухання
1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів відповідної територіальної громади з депутатами Луганської міської ради, районних у місті Луганську рад та посадовими особами місцевого самоврядування.
Предметом громадських слухань може бути:
    заслуховування вищевказаних посадових осіб з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;
    порушення питань та внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
     Громадські слухання у сфері житлово-комунальних послуг та в інших сферах, в яких діючим законодавством передбачена обов’язковість проведення громадських слухань з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, проводяться у порядку, передбаченому цим Статутом.
Якщо нормами діючого законодавства з окремих питань, з яких проводяться громадські слухання, визначений інший порядок їх ініціювання, скликання, проведення, прийняття рішень тощо, ніж той, що передбачений цим Статутом, застосовуються норми чинного законодавства.
 2. Громадські слухання не можуть скликатися та проводитися з наступних питань:
    з питань, які не віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
    з питань, які суперечать або порушують діюче законодавство України або (та) даний Статут.
3. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
4. Ініціаторами громадських слухань можуть бути:
4.1. Луганський міський голова;
4.2. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА;
4.3. районна у місті Луганську рада;
4.4. Загальні збори членів територіальної громади, скликані та проведені відповідно до цього Статуту;
4.5. Орган самоорганізації населення;
4.6. Голова районної у місті Луганську ради;
4.7. Члени територіальної громади;
4.8. Інші суб’єкти, яким діючим законодавством надане право на ініціювання скликання (проведення) громадських слухань.
5. Ініціатива про проведення громадських слухань повинна бути оформлена наступним чином: у разі, якщо ініціатором проведення громадських слухань виступає
5.1. Луганський міський голова – розпорядженням Луганського міського голови;
5.2. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА – рішенням ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
5.3. районна у місті Луганську рада – рішенням відповідної районної у місті Луганську ради;
5.4. загальні збори членів територіальної громади – рішенням загальних зборів членів територіальної громади, прийнятим відповідно до цього Статуту;
5.5. орган самоорганізації населення – рішенням органу самоорганізації населення;
5.6. голова районної у місті Луганську ради – розпорядженням голови районної у місті Луганську ради;
5.7. члени територіальної громади або іншій суб’єкт, якому діючим законодавством надане право на ініціювання скликання (проведення) громадських слухань – документом, на прийняття (або видання) якого зазначений суб’єкт уповноважений діючим законодавством.
У вказаних документах ініціаторами повинно бути зазначено:
    Якщо предметом громадських слухань є заслуховування посадових осіб з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування:
     посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи місцевого самоврядування, яку бажають заслухати на громадських слуханнях;
     питання місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування та є в компетенції вказаної посадової особи, з якого її бажають заслухати на громадських слуханнях;
     прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та контактні телефони уповноваженої особи, яка організує громадські слухання.
     Якщо предметом громадських слухань є порушення питань та внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування:
     питання місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, з яких передбачається порушити будь-які питання та внести будь-які пропозиції;
     примірний перелік питань та пропозицій, які передбачається відповідно внести та запропонувати з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;
     прізвища, імена, по батькові та посади посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутність яких на громадських слуханнях ініціатори вважають необхідною;
     проекти рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови – у разі, якщо за результатами громадських слухань передбачається внести пропозицію про прийняття (видання) зазначених документів;
     проекти листів, звернень, тощо – у разі, якщо за результатами проведення громадських слухань передбачається внести пропозиції щодо їх прийняття;
    прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та контактні телефони уповноваженої особи, яка організує громадські слухання.
     Ініціатори проведення громадських слухань у своїй ініціативі можуть зазначити інші необхідні відомості та додати до неї будь-які матеріали, що стосуються предмету громадських слухань.
6. Після надходження від ініціатора проведення громадських слухань оформленої відповідно до п.5 статті 15 цього Статуту ініціативи, Луганський міський голова (голова районної у місті Луганську ради) або відповідний виконавчий орган ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (районної у місті Луганську ради) за дорученням Луганського міського голови (голови районної у місті Луганську ради) протягом 15 робочих днів після надходження до них ініціативи, розглядають ініціативу, що надійшла, на предмет відповідності її вимогам діючого законодавства та цього Статуту.
За результатами вказаного розгляду Луганський міський голова (голова відповідної районної у місті Луганську ради) видає відповідно розпорядження про скликання відповідних громадських слухань або про відмову в їх скликанні.
У разі видання розпорядження про відмову у скликанні громадських слухань у зазначеному розпорядженні повинно бути зазначено:
    ініціатор проведення громадських слухань;
    запропонований предмет громадських слухань;
    підстави відмови;
    у разі необхідності інші відомості.
     Копія розпорядження про відмову у скликанні громадських слухань не пізніш тижневого терміну з моменту його видання надсилається на адресу ініціаторам їх скликання або уповноваженій особі, яка організовувала громадські слухання і яка була зазначена в ініціативі.
7. В розпорядженні про скликання громадських слухань повинно бути зазначено: день, час та адреса місця проведення громадських слухань, предмет громадських слухань, ініціатора їх проведення, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка організує громадські слухання, зазначеної ініціатором відповідно до пп.5.7. п.5 ст. 15 цього Статуту, необхідні доручення уповноваженій особі, у разі необхідності інші відомості.
Розпорядження про скликання громадських слухань не пізніш ніж у тижневий термін з моменту його видання повинно бути доведено до відома населення міста через засоби масової інформації та у інший спосіб.
8. Уповноважена особа, яка організує громадські слухання, здійснює наступне:
     запрошує відповідних осіб на громадські слухання;
     здійснює підготовку необхідних документів, листів, тощо або їх проектів;
     повідомляє відповідних посадових та інших осіб про час, місце та день проведення громадських слухань;
     здійснює реєстрацію членів відповідної територіальної громади, що прибули для участі в громадських слуханнях з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання, паспортних даних або даних документів, що замінюють паспорт;
     веде громадські слухання;
     здійснює підрахунок голосів під час проведення громадських слухань;
     веде, оформлює, підписує та зберігає протокол громадських слухань, підписує документи, що додаються до протоколу громадських слухань та зберігає їх;
     здійснює інші необхідні заходи, в тому числі зазначені у розпорядженні про скликання громадських слухань.
9. У разі, якщо до першого листопада поточного року не надійшло ніякої пропозиції про проведення громадських слухань, Луганський міський голова (голова відповідної районної у місті Луганську ради) повинен відповідно до цього Статуту скликати та провести за власною ініціативою до кінця поточного року відповідні громадські слухання з питання обраного ним.
10. Загальноміські громадські слухання є правомочними, якщо в їх роботі прийняло участь не менш 50 членів відповідної територіальної громади
Районні у місті Луганську громадські слухання є правомочними, якщо в їх роботі прийняло участь не менше 25 членів відповідної територіальної громади
У роботі громадських слухань з правом дорадчого голосу можуть брати участь особи, які не є членами відповідної територіальної громади.
11. За результатами проведення громадських слухань можуть порушуватися питання та вноситися пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, які відображаються в протоколі громадських слухань.
Вказані питання та пропозиції приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної чисельності присутніх на громадських слуханнях.
Копія протоколу громадських слухань наступного дня після його оформлення направляється уповноваженою особою, яка організовувала громадські слухання, до органів і посадових осіб, яких стосуються питання та пропозиції, що були відповідно порушені та внесені за результатами проведення громадських слухань.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування, яких стосуються питання та пропозиції, що були відповідно порушені та внесені на громадських слуханнях, повинні їх розглянути в місячний термін після надходження до них цих питань та пропозицій та повідомити про результати їх розгляду відповідну посадову особу місцевого самоврядування та суб’єктів, за ініціативою яких були скликані громадські слухання.
12. У процесі проведення громадських слухань уповноваженою особою, яка організує громадські слухання, ведеться протокол, який повинен бути оформлений не пізніш 10 робочих днів з дня проведення громадських слухань.
У протоколі громадських слухань повинно бути зазначено: дата, час початку проведення, адреса місця проведення громадських слухань, порядок денний громадських слухань, кількість членів відповідної територіальної громади, що були зареєстровані для участі в громадських слуханнях, прізвищ, імен, по батькові, найменування посад посадових осіб, що були присутні на громадських слуханнях, дата, номер розпорядження про скликання громадських слухань, прізвища, імена, по батькові осіб, що виступили на громадських слуханнях, їх пропозиції (у разі, якщо вони були внесені), питання та пропозиції, які були відповідно порушені або внесені на громадських слуханнях, результати голосування з кожного із зазначених питань та пропозицій, інші необхідні дані.
До вказаного протоколу додається список членів територіальної громади, що були зареєстровані для участі у громадських слуханнях та інші необхідні документи або їх проекти.
У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дати їх народження, місця проживання, паспортні дані або дані документів, що замінюють паспорт, підписи цих членів територіальної громади.
Протягом 3 днів, після належного оформлення протоколу громадських слухань, він направляється Луганському міському голові (голові відповідної районної у місті Луганську ради), який визначає відповідний орган місцевого самоврядування, що розглядатиме пропозиції та питання, порушені за результатами громадських слухань.
Підписи осіб, зазначених у цьому пункті Статуту, скріплюють відповідно печаткою уповноваженої особи, яка організовувала громадські слухання, (у разі її наявності) та печаткою відповідної ради.
13. Пропозиції та питання, які відповідно вносяться за результатами громадських слухань підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. За результатами цього розгляду відповідні органи місцевого самоврядування повідомляють Луганського міського голову (голову відповідної районної у місті Луганську ради).
Вказані пропозиції та питання мають рекомендаційний характер. Пропозиції, які відповідають вимогам діючого законодавства, можуть бути враховані під час діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.


Стаття 16. Розвиток нових форм безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування забезпечують підтримку та розвиток нових форм участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування. За наявності відповідних технічних можливостей органами місцевого самоврядування запроваджуються:
   участь членів територіальної громади міста Луганська в програмах та передачах місцевих засобів масової інформації із застосуванням діалогу у прямому ефірі з посадовими особами місцевого самоврядування;
    участь членів територіальної громади міста Луганська у конференціях, семінарах, форумах, теле- або радіодебатах, “круглих столах”, телефонних “гарячих лініях”, тощо;
    розміщення інформації з питань місцевого самоврядування не електронних сторінках міської ради;
    інша участь членів територіальної громади міста Луганська, що не суперечить діючому законодавству України.


Стаття 17. Громадська палата та інші дорадчі органи
Для координації заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю та органами місцевого самоврядування, моніторингу громадської думки і громадської експертної оцінки місцевих нормативно-правових актів та діяльності органів місцевого самоврядування при місцевій раді створюється Громадська палата та інші дорадчі органи.
При Луганському міському голові можуть створюватися дорадчі органи, положення про які затверджує Луганський міський голова своїм розпорядженням.
Громадські палати та інші дорадчі органи є консультативно-дорадчими органами, які можуть складатися з членів територіальної громади, представників місцевих організацій політичних партій, професійних спілок, інших об`єднань громадян, що легалізовані у встановленому законом порядку.
Положення про Громадські палати, в яких визначаються порядок їх формування та діяльності, затверджуються місцевими радами.
Положення про інші дорадчі органи, в яких визначаються порядок їх формування та діяльності, затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
Рішення Громадських палат та інших дорадчих органів мають рекомендаційний характер.


Стаття 18. Громадські приймальні депутатів місцевих рад
Громадські приймальні депутатів місцевих рад утворюються місцевими радами з метою допомоги депутатам у здійсненні їх повноважень. Порядок утворення і діяльності громадських приймалень визначаються відповідним положенням, яке затверджується місцевими радами.

Стаття 19. Право членів територіальної громади на отримання інформації через засоби масової інформації
Члени територіальної громади мають право відповідно до Конституції України, законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” та інших законодавчих актів України на оперативне одержання через друковані (пресу) і електронні (телебачення, радіо, мережу Інтернету) засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Розділ 4. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади міста Луганська

Стаття 20. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади міста Луганська
1. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування територіальної громади є доходи Луганського міського бюджету, інші кошти, рухоме і нерухоме майно, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Луганська, а також кошти, отримані від їх відчуження.
2. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 21. Міський бюджет
Процес складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю за виконанням Луганського міського бюджету, розгляду звітів про його виконання, а також склад доходів та видатків Луганського міського бюджету регламентується законами України.

Стаття 22. Бюджети районів міста Луганська
Склад доходів та видатків бюджетів районів у місті визначається Луганською міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у місті Луганську радам.

Стаття 23. Розпорядження коштами бюджетів
Луганська міська рада та районні у місті Луганську ради самостійно розпоряджуються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрямки їх використання відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 24. Доступність інформації про міський бюджет
Луганська міська рада та її виконавчі органи зобов’язані забезпечити доступність інформації про міський бюджет шляхом публікації інформації про міський бюджет, в тому числі рішень про міський бюджет та періодичних звітів про його виконання. Рішення про міський бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття.
Інформація про виконання міського бюджету підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає за звітним роком у газеті, визначеній Луганською міською радою.
Фінансове управління Луганської міської ради здійснює публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за попередній рік у розрізі економічної класифікації видатків. Публічне представлення звіту (в розрізі економічної класифікації видатків) про виконання міського бюджету здійснюється до 20 березня. Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом із звітом про виконання міського бюджету. До звіту додається розшифрування (деталізація) витрат за статтями (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів), розмір яких перевищує - 500 тис. гривень.

Розділ 5. Заключні положення
 
Стаття 25. Порядок прийняття Статуту
Статут затверджується Луганською міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради після обговорення з членами територіальної громади.
Статут, а також зміни та доповнення до нього, підлягають державній реєстрації у органах Міністерства юстиції України, у порядку, встановленому діючим законодавством.


 


© 2006 - 2015, Луганский городской совет
91055, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 ,
тел.: 58-13-34, факс (642) 55-12-37,
эл. адрес : lgik@ukrpost.ua